Exchange Server 2016 perusteet

Kesto:

3 pv

Kenelle:

Exchange 2016 perusteet kurssi on tarkoitettu henkilöille, joiden toimenkuvaan kuuluu tai tulee kuulumaan sanomanvälityspalveluiden hallinta On-Premises-ympäristössä. Kurssi soveltuu myös Helpdeskissä toimiville henkilöille, jotka joutuvat avustamaan sanomanvälitykseen liittyvissä ongelmissa.

Tavoite:

Kurssin tavoitteena on tarjota tarvittavat tiedot ja taidot uuden Exchangen maksimaaliseen hyödyntämiseen oli kysymys sitten päivittämisestä, migraatiosta tai uuden sanomanvälitysympäristön pystyttämisestä.

Materiaali:

Koulutuksessa käytetään kouluttajan tuottamaa suomenkielistä materiaalia.

Sisältö:

Exchangen 2016 ympäristö

 • Mitä uutta Exchange 2016:ssa?
 • Arkkitehtuuri ja perusvaatimukset

Exchangen 2016 -palvelimen asentaminen

 • Asennuksen suunnittelu
 • Levyjärjestelmät
 • Exchange virtualisointi ja Azure -integraatio

SMTP -reititys

 • SMTP-reitityksen suunnittelu
 • Topologian muokkaaminen
 • Vikasietoisuus
 • Reititys ulospäin
 • Reititys sisäänpäin
 • Viestin käsittely transport vaiheessa

Exchange-toiminnot

 • Käytettävät asiakasohjelmat ja Autodiscover
 • Pääsynhallinta
 • Exchange ja Office Online Server
 • SharePoint 2016 -integraatio
 • Modern Attachments
 • Ulkoiset asiakkaat

Exchangen korkea käytettävyys

 • Korkea käytettävyys Exchangessa
 • Database Availability Group
 • Network Load Balancing
 • Site-tason vikasietoisuus
 • Database Activation Coordination Mode

Exchangen ylläpito

 • Managed Availability
 • Desired State Configuration

Sanomanvälityksen tietoturva

 • Tietoturvaelementit
 • Exchangen omat menetelmät
 • Exchange Online Protection
 • AD RMS ja Azure RMS

Viestinkäsittelyn automatisointi

 • Messaging Records Management
 • Arkistointi
 • Viestien säilytysasetukset
 • Automaattinen poistaminen
 • Data Loss Prevention
 • In-Place Hold
 • In-Place eDiscovery

Yhteistoiminta muiden järjestelmien kanssa

 • Federaatiot
 • Multiforest -toteutukset
 • Cross-forest -toiminnot

Päivittäminen Exchange 2016 -versioon

 • Päivityksen suunnittelu
 • Päivityksen toteutus

Hybriditoteutukset

 • Hybridimallin perusteet
 • Tarvittavat komponentit
 • Hybrid Configuration Wizard
 • Hybridiympäristön hallinta

Toteutukset:

25-27.1.2017 / Helsinki

Hinta:

890 €+alv