Inkinen Sam

Sam Inkinen on tohtoriksi väitellyt mediatutkija, tulevaisuuksien tutkija, innovaatioasiantuntija, tietokirjailija ja konsultti.

Inkinen tunnetaan visionaarisena ja rohkeana ajattelijana sekä innostavana puhujana ja fasilitoijana, jonka tavoitteena on akateemisen teorian ja näkökulmien kytkeminen elävään elämään ja käytäntöön. Hän on toiminut lukuisten yritysten, korkeakoulujen, R&D&I-projektien, teknologiakeskittymien ja tuotekehityshankkeiden asiantuntijana ja neuvonantajana.

Sam Inkisen erityisenä intohimona ovat niin nykyajan ilmiöt ja historia kuin tulevaisuuksien visionäärinen hahmottaminen. Hän on erityisen kiinnostunut ihmisen, kulttuurin ja teknologian risteyspisteistä. Luovat prosessit, uudet teknologiat ja (tieto)työn tulevaisuus ovat olleet jo pitkään hänen ajattelu-, tutkimus- ja kehitystyönsä keskiössä.

Tohtori Inkinen on kirjoittanut ja toimittanut yksin ja kollegojensa kanssa kymmeniä tieteellisiä ja populaareja teoksia. Inkisen laaja, mediatieteen alueelle liittyvä väitöskirja Teknokokemus ja Zeitgeist. Digitaalisen mediakulttuurin yhteisöjä, utopioita ja avantgarde-virtauksia keskittyi uuden mediateknologian, informaatioyhteiskunnan ja digitaalisen kulttuurin ilmiökentän tarkasteluun. Monet nykykehityksen ja -keskustelun kannalta keskeiset asiat kuten digitalisaatio, globalisaatio, verkostot, informaatioaika, virtuaalitodellisuus, kyberilmiöt ja ihminen/kone-suhde ovat jo tässä tutkimuksessa sekä visionäärisen että kriittisen tarkastelun kohteina.

Inkinen on kirjoittanut ja toimittanut yksin ja kollegojensa kanssa kymmeniä tieteellisiä ja populaareja teoksia. Näistä mainittavimpia ovat kansainvälisesti arvostetulle Walter de Gruyter -kustantamolle toimitettu antologia Mediapolis. Aspects of Texts, Hypertexts and Multimedial Communication (1999) sekä teossarjat Mediatieteen kysymyksiä (1998-2001) ja The Integrated Media Machine (1999-2005). Tekijänoikeusjärjestö Sanaston ylläpitämään julkaisutietokantaan (teosluettelo) on merkitty yli 75 julkaisua (tieteellistä julkaisua, populaarikirjaa, sanataideteosta, antologiaa, runoteosta ym.), joissa Inkinen on kirjoittajana mukana.

Tieteellisen tuotantonsa ohella Sam Inkinen on laatinut runsaasti populaareja kirjoituksia (esseitä, kolumneja, raportteja, journalismia ym.) eri aihealueista. Hän on osallistunut lukuisiin antologia- ja tietokirjahankkeisiin sekä avustanut tiedotusvälineitä ja toiminut eri medioiden kolumnistina ja pakinoitsijana. Inkisen monipuolisen kirjallisen toiminnan kokoavaksi otsikoksi ja motiiviksi sopii hyvin englannin kielen ilmaus "man of letters".

Aiheita, joista Sam mielellään puhuu ja kertoo kokemuksistaan:

- Tulevaisuuksien tutkimus (futures studies), ennakointityö (foresight) ja visionäärinen "huomisen keksiminen" (inventing the future)

- Ketterät mallit ja luovuuden orkestrointi: kuinka ideat ja oivallukset kirkastuvat menestyviksi innovaatioiksi?

- Uusi media, sosiotekninen murros ja ja teknologinen arki 2030 (mm. Internetin, tekoälyn ja robotiikan huominen). Miten fyysinen ja digitaalinen maailma kohtaavat?

- Filosofian klassikot, zen-näkökulmat ja ihmisen henkinen kasvu; idän ja lännen viisausperintö

- Wu wei ja ikigai. Kohti ihmisen heräämistä, maailman avautumista ja tasapainoista elämää

- Palvelumaiseman muutos; elämyksellisen asenteen, palvelumuotoilun ja dynaamisen asiakaspalvelun mahdollisuudet (service design, service thinking)

Kysy myös muita aiheita!