Mediakoulutus

Kesto:

1 pv

Kenelle:

Mediavalmennuskoulutus soveltuu organisaation asiantuntijatehtävissä työskenteleville henkilöille, viestintä- ja markkinointihenkilöille sekä keski- ja ylimmälle johdolle.

Tavoite:

Valmennuksen jälkeen osallistuja ymmärtää median työskentelytavan, mediaympäristön toiminnan sekä mediasuhteiden tärkeyden merkityksen. Lisäksi osallistuja saa valmiutta antaa haastatteluja median edustajille omasta vastuualueestaan.

Materiaali:

Koulutuksessa käytetään kouluttajan tuottamaa suomenkielistä materiaalia.

Sisältö:

Pelkäätkö, että sammakko pääsee suustasi median edessä? Haluaisitko toimia varmemmin

haastatteluissa ja tuoda yhteisöäsi paremmin esille?

Media muuttunut toimintaympäristö

Median toimintatavat

Yhteisön viestit

Yhteisön viestintäpolitiikka

Maineen rakennus

Miten media kohdataan

Vastaustekniikkaa - mitä ja miten kannattaa sanoa ja mitä ei

Haastattelutilanteet videoharjoituksin

Toteutukset:

25.1.2017 / Helsinki

Hinta:

349 €+alv