Liiketoiminnan 

OHD Traffic Light Platform


Liiketoiminnan OHD Traffic Light Platform

Liikennevalo menetelmään pohjautuva kokonaisvaltainen liiketoiminnan kartoitus.

HICCS OHD Traffic Light Platform

Alasta tai toiminnasta riippumaton työkalu, jolla kartoitetaan liiketoiminnan kaikki osa-alueet, niiden toimivuus, tehokkuus ja jatkuvuus.

Työkalu on MS Excel pohjainen ja erittäin hellpokäyttöinen, sen perusteella voidaan tehostaa ja nopeuttaa erityisesti ylemmän johdon päätöksentekoa.

Ensikartoitus

Alussa yhtiölle määritetään omat alakohtaiset parametrit. Tämän jälkeen työkalu on käyttövalmiudessa.

Prosessi

Tehokkuuskartoitus tehdään keski- ja ylemmän johdon tasolla. Dataa kerätään ensin keskijohdon tasolla, jonka perusteella ylempi johto tekee oman kartoituksen. Tällä seurataan sisäisen kommunikoinnin ja yhteistyön tasoa. Kartoitusten perusteella saadaan lopullinen OHD Raportti, jonka avulla lähdetään tekemään tietoisia muutoksia ja kehittämään yhtiön toimintaa.

Muutos ja Kehitystyö

Osa muutostyöstä on sisäistä ja osa kannattaa ulkoistaa, jossa HICCS + yhteistyökumppanit voivat luoda ratkaisuja esim seuraavien osa-alueiden osalta:

  • - Henkilökunnan kehitys, irtisanomiset, rekrytointi

  • - Koulutus ja tietotaidon kehitys

  • - Johtamistaidon ja johtajien valmennus ja kehitys

  • - Operatiivisten ja toimintaa tehostavien työkalujen suunnitelu ja käytäntöönpano, sekä yritystuki

    Tilaa oma maksuton kartoituksesi täältä!