PowerShell perusteet

Kesto:

2 pv

Kenelle:

PowerShell perusteet-kurssi on tarkoitettu henkilöille, joiden työnkuvaan kuuluu Windows palveluiden hallinnointi ja niiden automatisointi erilaisissa ympäristöissä Microsoftin tuotteilla.

Tavoite:

Kurssin tavoitteena on tarjota perustiedot PowerShellistä ja sen eri tekniikoista. Kurssin jälkeen osallistujilla on hyvät valmiudet hallita järjestelmiä PowerShellin avulla.

Materiaali:

Koulutuksessa käytetään kouluttajan tuottamaa suomenkielistä materiaalia.

Sisältö:

PowerShell

 • PowerShell yleiskuva
 • Komentojen yleinen syntaksi, paikallistaminen help-tietojen käyttö

Pipeline

 • Pipelinen käyttö
 • Datamanipulaatiot peruskomennoilla

PS-levyasemat

 • PSDrive -asemat ja niiden käyttö
 • Tulosteen formatointi

WMI ja CIM

 • Tiedonhaku WMI- ja CIM-rajapintojen avulla
 • Skriptauksen perusteita

Skriptien käyttö

 • Komennosta skriptiksi
 • Skriptistä skriptimoduuliksi

Etähallinta

 • Etähalllinta PowerShellin avulla
 • Remote PowerShell

Edistyneempiä ominaisuuksia

 • Tausta-ajot
 • Profiilit

Toteutukset:

9-10.2.2017 / Helsinki

Hinta:

725 €+alv