Tietosuojaseloste

Tämä on Lämpimämpi Design Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

 • Lämpimämpi Design Oy
 • Y-tunnus: 2377222-2
 • Yläportti 1 B-C
 • 02210. Espoo

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Juha Pulli, asiakaspalvelu@lampimampidesign.com, 044-9700510 

3. Rekisterin nimi

Lämpimämpi Design Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri.
Rekisterissä käsittelemme asiakkaidemme, potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevia tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon ja asiakasviestintään. Lisäksi henkilötietoja käytetään markkinointitarkoituksiin.
Rekisterissä olevien henkilötietojen käsittelyn perusteena on markkinoinnin ja asiakassuhteen hoidon osalta sopimuksen mukainen täytäntöönpano. Markkinoimme sinulle myös suostumuksesi perusteella sähköisiä suoramarkkinointiviestejä. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin keräämme nimi-, puhelin-, sähköposti-, osoite- ja muita jättämiäsi tietoja. Evästeiden avulla saamme vierailijoistamme tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi markkinointia suunnitellessamme. Näin voimme kohdentaa viestintää mahdollisimman osuvasti. Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun markkinoinnin toteuttamiseen, jonka johdosta voit nähdä mainontaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tuotteista, joihin olet aiemmin tutustunut sivullamme. Emme luovuta tietojasi kolmansien osapuolten markkinointikäyttöön.

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

 • Nimi, sähköpostiosoite, titteli ja vastuualue
 • Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
 • Asiakkuuden hoitamiseen, yhteydenpitoon ja verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot
 • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot
 • Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Joissain koulutuksissa käytämme ulkopuolisia koulutuksen palveluntarjoajia. Näissä tapauksessa voimme luovuttaa tarvittavia tietosi palveluntarjoajalle. Joihinkin koulutuksiin kuuluu kolmannen tahon myöntämä sertifikaatti. Näissä tapauksessa voimme luovuttaa tarvittavia tietosi palveluntarjoajalle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (yhden (1) kuukauden kuluessa) pyynnön esittämisestä.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (yhden (1) kuukauden kuluessa) pyynnön esittämisestä.

Yhteystiedot:

 • Lämpimämpi Design Oy
 • Y-tunnus: 2377222-2
 • Yläportti 1 B-C
 • 02210. Espoo
 • asiakaspalvelu@lampimampidesign.com
 • +358 44 9700510