Viestinnän toimintasuunnitelma ja vuosikello

Kesto:

1 pv

Kenelle:

Viestintätehtävissä toimiville henkilöille tai viestintää oman työn ohella hoitaville henkilöille.

Tavoite:

Valmennuksen jälkeen osallistujalla on ymmärrys viestinnän merkityksestä yrityksen strategisten päämäärien toteuttamisessa. Osallistuja ymmärtää erilaisten kohderyhmien viestintätarpeet ja viestien välitykseen tarvittavat välineet ja keinot. Osallistuja pystyy yhteistyössä muiden organisaation osastojen kanssa etsimään ja kehittämään mielenkiintoisia tarinoita yrityksestä. Lisäksi osallistuja osaa suunnitella viestinnän vuosikellon ja kartoittaa vuosisuunnitelmaan tarvittavat sisäiset ja mahdolliset ulkoiset yhteistyökumppanit.

Materiaali:

Koulutuksessa käytetään kouluttajan tuottamaa suomenkielistä materiaalia.

Sisältö:

Tuntuuko, että yhteisössäsi tieto ei liiku ja puskaradio hoitaa hommat?

Kuuletko talon ulkopuolelta enemmän yhteisöstäsi kuin sisäpuolelta?

Haluaisitko kuulla miten viestintää kannattaa rakentaa ja mistä lähteä liikkeelle?

Viestinnän merkitys vaikutuskeinona

Kohderyhmien määrittely ja priorisointi

Organisaation maine ja kohderyhmien mielikuvat

Ydinviestien suunnittelu kohderyhmien mukaisesti

Sisäisen viestinnän osa-alueet

Ulkoisen viestinnän osa-alueet

Viestinnän käytännön keinot ja välineet

Viestinnän vuosikello, toteutuminen ja seuranta

Toteutukset:

27.1.2017 / Helsinki

Hinta:

349 €+alv